10. Fartygsbefäl 8

Vi kör privata Fartygsbefäl klass v111 (gamla skeppare B) kurser. Ensam eller i grupp.

Fartygsbefäl 8 är en påbyggnadskurs på förare intyget och kustskeppare intyget. Har du inte dessa borde man passa på och komma med i någon kvälls eller helg kurs.


Kursen inneha ca. 56 timmars påbyggnad i teori och ca. 4 timmars båt praktik.
Dessutom gör vi ca. 10 timmars säkerhets praktik och tar certifikat i Hjärt lung räddning, brand slackning och radar samt VHF examen. Tar ca. 1 dag (Normalt en veckodag)

Kursen kostar ca 7000:- (kostnad för examen (1250:-) och vhf intyg (300:-) samt Radar praktik (500:-) tillkommer) Moms tillkommer för företag.
Obs! Det finns krav på "läkarintyg för sjöman" innan man kan sitta examen.

Observera att detta är en påbyggnadskurs PÅ kustskeppare. Du behöver inte inneha kustskeppare intyg men är du inte säkert på att klara minst 80% rätt på en kustskeppare prov så behöver du gå kustskeppare innan. Kustskeppare intyg kan erhålles efter kursen från NFB mot uppvisande av klass 8 examens intyg. Samtliga kurser faktureras av Medborgareskolan. Pris avdrag kan erhålles (Beroende på antal deltagare) med ca 500:-/del om du redan har intyg på dom praktiska delar av kursen.

Kustskeppare intyget kan beställas från NFB (kostnad 150:-) efter avslutat klass 8 examen.


FÖRSTA VECKA: Preliminär schema - Ev lägga vi till några extra timmar på kvällerna för att säkerställa att alla klara provet. OBS! Schema faställer vi tillsammans under första helgen. Detta är endast ett schema för att visa hur mycket arbete som krävs - endast första två dagar är faställt.

Lördag 08.00 till 10.30: Repetition av förare/kustskeppare kursen (Obligatorisk för alla).
10.30 till 13.00 Sjölagen, vilotid, säkerhetsbok, miljöskydd, besiktning.
14.00 till 16.00 Klass 8, Bryggtjänst-navigation.
16.00 till 18.00 VHF praktik genomgång, kommunikation engelska + prov.

KURS VECKA 2-3
Läs och studie veckor med övningsfrågor från kurs ledare - totalt ca 20 timmar självstudier.
Två kvällar under tiden: 18.00 till 21.00: Klass 8 teori. Säkerhet-Brand, Bryggtjänst-radar, Fartygssäkerhetslagen, fartygssäkerhetsförordning, sjöfartsverket, klassnings sällskap, fart område.

KURS VECKA 4
Fredag 08.30 till 13.00: Cert Hjärt lung räddning HLR.
14.00 till 18.00: Cert Brand Övning praktik
18.00 till 21.00: Klass 8 teori. Miljö & Fartygsteknik, Kontroll listor,certifikat.
Lördag 09.00 till 16.00: Klass 8 teori. Säkerhet-personlig, passagerare säkerhet, Miljö & fartygsteknik
17.00 till 22.00: Praktik pass på fartyg, (Miljö & fartygsteknik, Bryggtjänst-navigation, VHF, Bryggtjänst-radar, Nödåtgärder, Brand system)

Söndag 10.00 till 16.00: Klass 8 teori . Nödåtgärder, Författningar.
16.00 till 17.30: Fartygs stabilitet.

KURS VECKA 5
Under kurs vecka 5 genomföra vi det praktiska delen av Radar kursen. Beröende på väder och tillgång till lampligt båt, ev. hyr vi in oss på Chalmers Radar simulator (4 - 5 timmar)


KURS VECKA 6
Torsdag 18.00 till 21.00: Övning på kurs, bäring, avdrift, ström osv.
Lördag 09.00 till 16.00: Klass 8 teori. Radar-färdighet, Sjöräddning, Skyldigheter och ansvar. Första hjälpen, ABC.
Söndag 10.00 till 12.00: Kurs genomgång
13.00 till 17.00: Klass 8 prov


missouri 45 pers
Minst Klass 8 för yrkestrafik

REGELVERKET FÖR BÅTEN
Det finns två samverkande regel system. Det ena styr båtens lamplighet , det andra, krav på besättningen. Båtar besiktigas och godkänns först och framst för ett visst antal passagerere eller ton last. Sedan begränsas det område hon kan segla i beröende på båtens storlek och typ. På grund av olika sjöförhållande runt om i världen är regelverket en rejäl klump som sjöfartsverket har misslyckats med att anpassa till svenska förhållande, särskild nar det gäller mindre fartyg. Dom flesta mindre fartyg begränsas av "inre fart" gränsen vilket betyder att dom skall alltid vara inom 1.5 nautisk mil från skyddat hamn oberöende av fartygets fart. (En vettigare regel skulle ha varit " inom en timmes segling från skyddat hamn med fartygets max. deplacement fart)

REGELVERKET FÖR ATT KÖRA
För att kunna köra en båt med mer än 12 pers ombord eller över 6m (är det en styrpulpet på 5.99m så kan du köra 11 betalande passagerare till Australia utan att någon i Sverige bryr sig) med betalande passengerare eller i annan vinstgivande syft så måste skepparen inneha minst Fartygsbefäl exam klass 8 (samt maskinbefäl exam klass 8 om han/hon vill köra ensam med motor styrka upp till 405 kw). (Har man två motorer på 250 kw var så anses det nödvändigt att ha två maskinbefäl ombord!)
Med Klass 8 exam kan man köra fartyg upp till 20 brutto ton upp till 1.5 nautiska mil från kusten eller skyddat hamn. (Mellan 0601 och 0831 upp till 6 nautiska mil).
(Detta är ett mått på fartygets inne volymn och således inget med vikt att göra - en 12m båt kommer nästan aldrig uppe i 20 brutto ton om det inte har två inbyggda däck medan dom flesta 18m båtar är över 20 brutto - en vanligt skärgårds båt med plats för 100 + pers brukar vara ca. 60 brutto)

FRITIDSBÅTAR BLIR YRKESBÅTAR
Dessutom är det förbjudet att transportera mer än 12 pers i en fritidsbåt, oberöende av storlek. Planera du att köra med mer än 12 vänner så måste man registrera och besiktiga båten hos sjöfartsverket. Då är det inte "fritidsbåt" längre utan passagerare fartyg och då måste man ha Fartygsbefäl klass 8 för att köra! Är båten dessutom över 20 brutto måste du ha "Behörighet" klass 8. (se nedan) (Regelverket är så utformat att du, med kustskeppare exam, kan köra fritidsbåten till Danmark med 12 pers ombord men är ni 13 pers på samma båt (eller tar betalt från en) så måste du ha fartygsbefäl exam och behörighet klass 6 och 48 månaders erfarenhet till sjöss i stora fartyg, samt extra utrusta båten för över 200 000:-, klassa båten hos sjöfartsverket (nästan omöjligt för fritidsbåt) samt ha yrkes utbildat besättning ombord.

Följände intyg/certifikat är minimum krav för att sitta Klass 8 tentan::

1. Vhf exam och intyg (själv studie - vi ordnar provet)
2. Radar praktik intyg (ingår i kursen)
3. Hjärt lung räddning intyg (ingår i kursen)
4. Brand slackning praktik intyg (ingår i kursen)
5. Dager och morker praktik pass intyg. (ingår i kustskeppare kursen - kan bokas seperat)


Läkare "intyg för sjöfolk" är ett krav från sjöfartsverket för att köra båt med klass 8. (Och av någon konstigt anledning numera krav för att göra tentan)


OBS! Att avslutade kurs ge fartygsbefäl klass 8 exam (Köra båtar upp till 20 brutto i inre fart). Detta är inte samma som Behörighet klass 8 (köra båtar mellan 20 och 70 brutto i inre fart).
För att få ut sin klass 8 behörighet från Sjöfartsverket så måste man ha 36 månaders sjötid i båtar över 20 brutto och exam intyg. (Elaka tungor påstår att detta är ett resutlat av att regelverket skrivs av sjöfartsverkets (f.d. sjökaptener) anställda som anser att kraven för att få köra skärgårdsbåter skall vara like hög som på stora fartyg och därmed reserveras alla fina skärgårds båt jobb till pensionerade sjökaptener som har sjötid!)
Efter klass 8 så finns klass 7 som ger dig rätt att vara befälhavare i ett fartyg under 20 brutto i närfart eller i Inre fart upp till 70 brutto eller som styrman i ett fartyg upp till 500 brutto ton i närfart. Problemet är att fartyg i denna storleks ordning anställa inga styrman!

Vill man sedan köra båtar över 70 brutto ton eller mindre båtar mer än 1.5 distans från land så måste man byta upp sig till behörighet klass 6. (6 månaders hel tids studier (för klass 7 examen), plus 36 månaders sjötid i båtar över 70 brutto (Observera att även om du redan ha klass 8 behörighet så hjälper detta ingenting för att få ut klass 7 behörighet om sjötiden är i båtar under 70 brutto) plus 12 månader sjötid till som styrman i båtar över 70 brutto (eller skeppare i båt mellan 50 och 70 brutto))

Sedan finns nya behörigheter sedan 2005 som gäller endast klass 8 och 7 inre fart. Dessa innebarr en knappt markbar lättnad i sjötid för att anskaffa och behörigheten är begränsade till inre fart.

missouri från ytan
Missouri är 14m x 4.02m och därmed registrerade som skepp. Som registrerat skepp krävs minst fartygsbefäl klass 8 för att köra yrkesmassigt. Vill man köra utan besättning måste befälhavare dessutom ha maskinbefäl klass 8.
Missouri väger 11 ton men har endast 3 ton i brutto mått eftersom hon är nästan helt oppen. Hon är godkänt för 45 pers.

granita
Granita är 20.21m x 5.52m och därmed registrerade som skepp. Som registrerat skepp krävs minst fartygsbefäl klass 8 för att köra. Vill man köra utan besättning (berör på besättnings beslut från sjöfartsverket) måste befälhavare dessutom ha maskinbefäl klass 8.
Granita väger 66 ton men har endast 19 ton i brutto mått. Hon är godkänt för 75 pers.

bjuro
Buro är 19 x 6m och därmed registrerade som skepp. Som registrerat skepp över 20 brutto krävs minst
fartygsbefäl klass 8 Behorighet för att köra. Vill man köra utan besättning måste befälhavare dessutom ha maskinbefäl klass 8. (motor styrkan under 405 kw)
Buro väger 96 ton men har 28 ton i brutto mått. Hon är godkänt för 125 pers. Beroende på bemanningsbeslut och antal passagerare så brukar det krävas en maskinbefäll och en eller två däcksman till.

db sök lampa
Deep Blue är 21.92 x 5.37 och därmed registrerade som skepp. Eftersom hon är inte klassat hos sjöfartsverket ännu kan man köra henne som fritidsbåt med endast kustskeppare. Detta trots att hon är på 73 brutto ton. Man kan inte köra betalande passagerare (som betalar per resa) men det är helt OK att chartra ut henne för en hel dag eller fler och köra som charter kapten med endast kustskeppare. Dock med begränsning 12 passagerare. När hon är klassat för 37 passagerare så måste skepparen inneha minst klass 6 behörighet. Dock kan man tillgodoräkna sjötid när man jobba med charter trafik eftersom hon är mer än 70 brutto.

Obs, att dom flesta fartyg har olika minimum besättnings beslut från sjöfartsverket. Missouri kan köras av en man med max 30 pers. Mellan 30 och 45 pers så krävs det att en besättningsman finns. Vill man köra ensam så måste man via uppkörning inför sjöfartsverket visa att man kan lätt hantera båten ensam.
Behörigheten fartygsbefäl klass VI medför rätt att tjänstgöra som befälhavare, överstyrman och övrigt fartygsbefäl på svenska handelsfartyg med de begränsningar som framgår nedan.

Erhålla behörighet:
Sökanden skall, efter att ha fått behörighet av lägst klass VII, ha tjänstgjort minst 12 månader som fartygsbefäl på fartyg med en dräktighet om minst 70.Behörigheten fartygsbefäl klass VII medför rätt att tjänstgöra som befälhavare, överstyrman och övrigt fartygsbefäl på svenska handelsfartyg med de begränsningar som framgår nedan.

Erhålla behörighet:
Sökanden skall ha fullgjort godkänd utbildning och,
ha fullgjort minst 36 månaders i däckstjänstgöring varav minst 12 månader på handelsfartyg som i minst sex månader gått i närfart eller vidsträcktare fart.
För den som har fullgjort minst sex månaders styrd praktik får den sammanlagda tjänstgöringstiden minskas till 30 månader.Behörigheten fartygsbefäl klass VIII medför rätt att tjänstgöra som befälhavare på mindre fartyg i inre fart. Behörighetens rättigheter framgår av tabellen nedan.

Erhålla behörigheten:
Sökanden skall ha avlagt examen som fartygsbefäl klass VIII, och
- ha fullgjort minst 36 månader i däckstjänstgöring varav minst
12 månader på handelsfartyg, eller
- ha fullgjort minst 24 månaders däckstjänstgöring varav minst
12 månader på fartyg i yrkesmässig trafik i inre fart, eller
- ha fullgjort minst 24 månaders däckspraktik på den fartygstyp behörigheten avser och inför fartygsinspektör ha avlagt godkänt prov i fartygets säkra handhavande.

Sjöfartsverket kan begränsa behörigheten enligt 2 och 3 med avseende på fartområde, fartygsstorlek eller antal passagerare


En bruttoton är ca 2.83 m2 innesluten utrymme. Dvs en mått på båtens instängningsbar volym, inte vikt. Öppna ytor räknas inte.
Inre fart är i princip ca 1M från kusten året runt och ca 3M på sommaren
När fart är ca 60M från kusten.
Obs! Läs om fartområde på www.sjofartsverket.se
C:2003-05-20 13:50 U:2013-08-03 14:32