9. Maskinbefäl 8

Fär att kunna köra ett mindre fartyg ensam måste skepparen (minst fartygsbefäl klass 8) ha minst maskinbefäl klass 8 (Tidigare kallade klass 6). Annars måste besättningsman med Maskinbefäl klass 8 vara med hela tiden.


Det som förr hette Maskinistexamen, Maskinist B, och Maskinbefälexamen 6 heter nu Maskinbefälexamen 8 och behörighet Maskinbefäl 8. På Svenska handelsfartyg och passagerare fartyg vars skrov har en största längd om minst 6 meter, krävs bl.a. maskinbemanning enl. nedan:

Inre fart:

Upp till 405 kW minst 1 i besättningen
Maskinbefälsexamen klass 8 exam

405 - 750kw minst 2 i besättningen
Maskinbefälsexamen klass 8 exam

Närfart:

Minst 1 i besättningen med
Maskinbefälsexamen klass 8 behörighet

En annan av besättningen.
Maskinbefälsexamen klass 8 exam


Maskinbefälsexamen 8
är en teoretisk utbildning som syftar till att säkerställa att du har de kunskaper om mindre fartygsmaskiners (båtmotorers) uppbyggnad och handhavande, elinstallationer, hantering av brandfarliga ämnen samt fartygsstabilitet, som erfordras, enligt gällande krav.

Behörighet får man efter examen och 24 till 48 månader till sjöss beröende på fartygstyp.

Vi rekommender Sjöfartskolans kurs med Håkan Samuelsson som kurs ledare. Ingen kan matcha honom på detta kurs så vi försöka inte ens. På tre dagar blir man proffs !


Moms tillkommer för företag


C:2003-05-20 13:52 U:2013-08-03 14:30